ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2022 Summer Program Asia University (หมดเขต 1 เม.ย.65)
ประชาส...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านสื่อสารการตลาด) ตำแหน่งเลขที่ E100048
ด้วยคณ...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้าน Graphic Design)
ด้วยคณ...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E100047(ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล)
ด้วยคณ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวด...

วารสารสื่อสารมวลชน

cover cover วารสาร9.1
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
cover cover วารสาร8.2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

cover cover วารสาร8.1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

cover cover วารสาร7.2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

cover cover วารสาร7.1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

cover cover วารสาร6.2

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.